Cooperativa Coanegra
Qui som?

Qui som?

Els nostres principis

Sostenibilitat medi-ambiental: cultivam respectant a la terra de forma natural, sense adobs químics ni pesticides, tenim la certificació ecològica del CBPAE.
Sostenibilitat social: els pagesos han d’obtenir uns sous dignes i els consumidors uns preus assequibles.
Sostenibilitat econòmica : Volem ser una empresa social que sigui viable econòmicament però basada en valors, creant una economia al servei de les persones i no en els beneficis econòmics.


Treballam per a la recuperació productiva i paisatgística així com per la dinamització social i econòmica del camp i el
món rural mallorquí.

Creiem en la implicació dels consumidors en la tasca de procurar uns aliments saludables i respectuosos
amb el medi ambient, creant consciència d’un consum responsable.